реєстрація авторизація
Авторизація на сайті
Відміна
мапа сайту
Кафедра периодической прессы - институт журналистики
Кафедра периодической прессы - институт журналистики
Кафедра периодической прессы - институт журналистики
Кафедра периодической прессы - институт журналистики
/ Про кафедру періодичної преси
Про сайт

Кафедра періодичної преси є випусковою на відділенні пресової журналістики. Відповідно до плану наукової роботи Інституту журналістики кафедра періодичної преси має провідну наукову тему "Інформаційна модель сучасної періодики засобів масової інформації". Ця наукова тема дозволяє виділити пріоритетні наукові напрями роботи кафедри:

1. Осмислення особливостей розвитку жанрової структури ЗМІ на сучасному етапі.

2. Дослідження проблематики виступів періодичних ЗМІ.                                                           

3. Вивчення сучасної структури й типології ЗМІ.

4. Аналіз правових аспектів функціонування ЗМІ, проблем свободи преси та журналістської діяльності.

5. Аналіз етичних питань діяльності ЗМІ.

6. Вивчення проблем функціонування інформаційного простору України, його безпеки.

7. Узагальнення теоретичних засад діяльності ЗМІ.

8. Осмислення питань журналістської творчості, публіцистичної майстерності.

9. Вивчення візуально-комунікаційних особливостей сучасних ЗМІ.

 

Історія кафедри

Кафедра періодичної преси (тоді - кафедра теорії і практики радянської преси) була утворена в 1951 році. Першим завідувачем згідно з наказом Ректора КДУ став В.Є.Прожогін. Членами кафедри були кандидат філологічних наук, доцент В.А.Рубан, викладачі Б.А.Іванов, Д.Я. Шлапак. Кафедра мала аспірантів, серед яких був перший аспірант, фронтовик і військовий журналіст П.М. Федченко.

 

В архівах зберігся Звіт про організаційну та навчальну роботу кафедри за перший семестр 1951-1952 навчального року. У звіті самокритично зазначено, що всі викладачі кафедри, включаючи В.Є. Прожогіна - сумісники, основні їхні посади - в інших вузах та редакціях. У протоколі вказано також: "До сих пор кафедра не укомплектована преподавателями соответствующей квалификации. На отделении журналистики не ведутся спецсеминары, до сих пор не организована нормальная учебная и производственная практика. Не читаются необходимые курсы и спецкурсы. Преподавание теории и практики советской печати носит чисто теоретический характер, не закрепляются теоретические знания на семинарах. Не ведется работа научных кружков. Нет кабинета журналистики. Не подобрана специальная литература. Отсутствуют газеты, как необходимое пособие для студентов".

 

У 1952-1953 навч. pоці завідувачем кафедри був доцент І.В. Прокопенко. У звіті за перший семестр знову констатовано, що всі члени кафедри працюють за сумісництвом. Наказом Ректора університету №1045 від 31 серпня 1953 року завідувачем кафедри призначено кандидата історичних наук І.Н. Слободянюка. До складу кафедри входили також доценти В.А. Рубан, В.Є. Прожогін, І.В. Прокопенко, викладачі П.М. Федченко, Д.Я. Шлапак, Л.О. Суярко.

 

У науковому шляху кафедри важливе місце належить завідувачам кафедри М.П.Шестопалу (50-і - поч. 60-х років), Д.М. Прилюку (60-і - 80-і роки), А.З. Москаленку (1983-1999 рр.). Кожен із цих вчених як декан факультету журналістики і завкафедри періодичної преси зробив гідний внесок у подальше вдосконалення навчально-педагогічного процесу, наукової діяльності факультету.

 

З грудня 1999 року кафедрою періодичної преси завідує кандидат історичних наук, доцент Тетяна Олегівна Приступенко. На кафедрі працюють вісім викладачів, двоє - за сумісництвом.(детальніше див. розділ "Викладачі").

 

25 грудня 2001 року відбулося урочисте засідання Вченої ради Інституту журналістики, присвячене 50-річчю кафедри. Членів кафедри вітав Голова Національної спілки журналістів України І.Ф.Губченко, який вручив доц. Т.О. Приступенко, проф. Ю.Ф. Ярмишу, доц. О.К. Глушку, доц. І.І. Гутирі, доц. М.К. Василенку, ст.викл. М.І. Недопитанському "Почесні грамоти" Нціональної спілки журналістів України - "За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняних ЗМІ, підготовку журналістських кадрів та з нагоди 50-річчя заснування кафедри періодичної преси".

 

Директор Інституту журналістики професор В.В. Різун від імені Ректора Національного університету імені Тараса Шевченка В.В. Скопенка вручив доц. Т.О. Приступенко, проф. Ю.Ф. Ярмишу, доц. І.І. Гутирі, методистам кафедри Л.О. Ушаковій, Т.О. Масловській "Почесні грамоти" - "За особливо видатні заслуги перед Київським національним університетом імені Тараса Шевченка".

 

28 грудня 2001 року Президент України Л.Д. Кучма підписав Указ про присвоєння завідувачу кафедри періодичної преси, першому заступнику директора Інституту журналістики Тетяні Олегівні Приступенко почесного знання "Заслужений журналіст України" - за високі заслуги у підготовці журналістських кадрів...

 

Кафедра підтримує наукові зв'язки з багатьма навчальними закладами України та далекого зарубіжжя, серед яких: факультет "Систем і засобів масової комунікації" Дніпропетровського національного університету, факультет журналістики Львівського національного університету, Науково-дослідний центр періодики Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України, Таврійський національний університет ім. Вернадського.

 

В галузі міжнародного співробітництва з такими установами: Софійським інститутом ім. Клімента Охридського (Болгарія), Інститутом підвищення кваліфікації журналістських кадрів РОЮ (Швеція), університетами штату Айдахо (м. Москов) та штату Каліфорнія (м. Берклі) та Білоруським державним університетом (м. Мінськ).

(044) 481-45-61