реєстрація авторизація
Авторизація на сайті
Відміна
мапа сайту
Кафедра периодической прессы - институт журналистики
Кафедра периодической прессы - институт журналистики
Кафедра периодической прессы - институт журналистики
Кафедра периодической прессы - институт журналистики
/ Сучасна есеїстка

Сучасна есеїстка

Вибіркова дисципліна: «Сучасна есеїстка»

 

Олександр Кіндратович Глушко

 

Вітчизняна журналістика, як ніколи, потребує слова, яке б акумулювало в собі енергію авторського інтелекту. Поширений вислів: «Хто володіє інформацією, той володіє світом» – відбиває в основному суворий прагматизм інформаційного суспільства, яка прийшло на заміну постіндустріального. Інтелектуальна ж публіцистика апелює передусім до духовних ресурсів людини, нехтування якими неминуче призводить до деформації в розвитку суспільства Це з особливою наочністю виявилося в перші роки незалежності України – період так званого «дикого» накопичення олігархічного (здебільшого кримінального) капіталу, що крім економічних, соціальних породило чимало моральних і психологічних проблем, існування яких і досі гальмує наш цивілізаційний поступ.

 

Прискорена циркуляція інформаційних потоків, «всесвітня павутина» залишають дедалі менше часу для мислення й роботи душі. А людині ж важливо не тільки знати про все, а й пізнавати себе у сіті і світ у собі. Перевіреним інструментом такого пізнання є один з найцікавіших і найзагадковіших жанрів публіцистики – есе, або есей. Цей жанр налічує вже не одне століття, але й до наших днів він зберіг у собі ту інтригуючи таїну, яку прагнуть збагнути й пояснити його дослідники.

 

Доводячи, що жанр есе містить у собі могутній потенціал філософського, естетичного осмислення процесів і явищ реальної дійсності, більшість як теоретиків, так і практиків сходяться на думці, що привабливість його творів прямо й безпосередньо пов’язана з особистістю автора, його інтелектом і професіоналізмом, та головне – з неординарним мисленням, сприйняттям і відображенням навколишнього світу, суб’єктивне сприйняття тих чи тих явищ, подій, людських Розкутість стилю, вільний політ авторської думки, асоціативність мислення суб’єктивне сприйняття тих чи тих подій, вчинків і характерів – відкриває в цьому жанрі необмежений простір для творчості й експериментування. Вже з самої природи есе випливає необхідність пошуку, відкриття. Автор має право на власне бачення й інтерпретацію життєвих реалій, що стали об’єктом його уваги. Суворі канони, усталені погляди, будь-які штучні схеми чи нормативні обмеження (якщо, звичайно, вони не виходять за рамки пристойності) втрачають тут свою силу. Есеїст створює власну модель реальності, надаючи їй індивідуалізованого забарвлення. А це вимагає від автора високого професіоналізму. А саме він і має бути тим «маршальським жезлом»  в умовному ранці студента, який обрав журналістику своїм фахом і прагне досягти в ній успіху.                                                                                    

(044) 481-45-61